Trường MN Hoa Sen là trường mầm non hiện nay đạt về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Hoa Sen xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, giáo viên tại Trường MN Hoa Sen, đạt về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

- 100% giáo viên có trình độ chuyên môn bằng Đại học, Cao đẳng sư phạm mầm non

- 100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ, co chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng: 4 lớp/8 giáo viên

Lớp mầm (3 tuổi- 4 tuổi): 5 lớp/ 10 giáo viên

Lớp chồi (4 tuổi – 5 tuổi): 5 lớp/ 10 giáo viên

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 6 lớp/ 12 giáo viên

- Tổ cấp dưỡng: