* Tổ nhà trẻ:

1. Lê Thị Hồng Yến

CHức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Trình độ chuyên môn: ĐH MN

Năm vào ngành 1998

 

2. Bùi Thị Khánh Vân

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH MN

Năm vào ngành 

 

3. Phạm Mỷ Chinh

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 2020

 

 

4. Nguyễn Ngọc Huỳnh Như

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 2020

 

* Một số hoạt động của tổ trong những năm học qua:

 

* Ảnh chụp buổi phát động của công đoàn cho tổ nhà trẻ về tiết kiệm "Bỏ ống heo" năm học 2018-2019

* Ảnh chụp vào kỉ niệm ngày phụ nữ 08/03/2018

 

 

* Ảnh chụp vào kỉ niệm họp mặt 20/11/2017

* Ảnh chụp vào kỉ niệm họp mặt 20/11/2016