* Tổ nhà trẻ:

1. Lê Thị Hồng Yến

CHức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Trình độ chuyên môn: ĐH MN

Năm vào ngành 1998

 

2. Bùi Thị Khánh Vân

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐH MN

Năm vào ngành 

 

 

 

3. Lưu Xuân Mùi

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 1998

 

4. Đào Thị Nhung

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: TCSPMN

Năm vào ngành 1984

 

5. Đỗ Thị Vui

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 2009

 

6. Lý NGọc Thảo

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1995

 

 

 

 

* Ảnh chụp buổi phát động của công đoàn cho tổ nhà trẻ về tiết kiệm "Bỏ ống heo" năm học 2018-2019

* Ảnh chụp vào kỉ niệm ngày phụ nữ 08/03/2018

 

 

* Ảnh chụp vào kỉ niệm họp mặt 20/11/2017

* Ảnh chụp vào kỉ niệm họp mặt 20/11/2016