* Tổ Mầm:

1. Lê Thị Thanh Trang

Chức vụ: Tổ trưởng Chuyên môn

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1986

 

 

4. NGuyễn Thị THu Hà

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1997

 

3. Nông Thị Thúy

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1997

 

   *  Một số hoạt động của tổ trong những năm học qua:

* Ảnh chụp buổi phát động của công đoàn cho tổ Mầm về tiết kiệm "Bỏ ống heo" Năm học 2018-2019

 

* Ảnh chụp kỉ niệm ngày 08/03/2018                           

 

* Ảnh chụp kỉ niệm trao giải GVG nhân 20/11/2016    

 

* Ảnh chụp kỉ niệm 20/11/2015