* Tổ Mầm:

Lê Thị Thanh Trang

Chức vụ: Tổ trưởng Chuyên môn

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 1986

Nguyễn Thị Cẩm Tuyên

Chức vụ: Tổ Phó Chuyên môn

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 2015

Đỗ Thị Vui

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 2009

Nguyễn Thị Tú Nhi

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 2010

Lý Thu Sương

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN 

Năm vào ngành 2000

 NGuyễn Thị THu Hà

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1997

 

Nông Thị Thúy

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1997

 

Huỳnh Nhi

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: 

Năm vào ngành 

Lý Ngọc Thảo

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: 

Năm vào ngành 1995

 

   *  Một số hoạt động của tổ trong những năm học qua:

* Ảnh chụp buổi phát động của công đoàn cho tổ Mầm về tiết kiệm "Bỏ ống heo" Năm học 2018-2019

 

* Ảnh chụp kỉ niệm ngày 08/03/2018                           

 

* Ảnh chụp kỉ niệm trao giải GVG nhân 20/11/2016    

 

* Ảnh chụp kỉ niệm 20/11/2015