1. Nguyễn Thị Hồng Oanh

Chức vụ: Tổ trưởng Chuyên môn

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1997

 

2. Trần Thị Mơ

Giáo viên- Kiêm thanh tra

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1997

 

3. Vương BÍch Hiền

Giáo viên- Kiêm CTCĐ trường

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1995

 

4. Đoàn Thị DỊ

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 2018

 

 

 

5. Vương Sở Dung

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: ĐHSPMN

Năm vào ngành 1995

 

 

6. Trần THị Giang

Giáo viên

Trình độ chuyên môn: CĐSPMN

Năm vào ngành 

 

 

* Một số hoạt động của tổ trong những năm học qua:

* Công đoàn phát động phong trào cho chị em tổ chồi tiết kiệm "Bỏ ống heo" năm học 2018-2019

* Ảnh chào mừng ngày 08/03/2018

* Ảnh kỉ niệm chị em tổ chồi chia tay 1 bạn đồng nghiệp thôi việc, Cô Nguyễn Thị Tú Như năm học 2017-2018

* Ảnh kỉ niệm họp mặt 20/11/2017

* Ảnh kỉ niệm họp mặt 20/11/2016

* Ảnh kỉ niệm họp mặt 20/11/2015