Họ tên: Nguyễn Thị Mai Châu 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng chuyên môn:

Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non