Họ tên: Lưu Thị Mỹ Hiền 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú:

Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non