Họ tên: Huỳnh Thị Tuyết Sương

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Trình độ chuyên môn: Đại học mầm non