ĐC: Phường 7
  • 157181220_2479471505533032_4380441792778568337_o_4f1bfcca67
  • 157214262_2479469752199874_8537038201356668927_o_1beee46487
  • 2378
  • 157181220_2479471505533032_4380441792778568337_o_4f1bfcca67
  • 157214262_2479469752199874_8537038201356668927_o_1beee46487
  • 2378
Tin tức nổi bật
Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Năm 2021 : 1.653